RN Project en Duurzaamheid

RN Project vindt het belangrijk om op een duurzame, maatschappelijk verantwoorde en veilige manier haar werkzaamheden uit te voeren. Wij voldoen aan de duurzaamheid criteria van Senter Novem, en gaan verder ...

Op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen nemen wij onze verantwoordelijkheid door milieubewust te werken, duurzame producten te gebruiken en transparantie te geven in onze bedrijfsvoering.

Voorbeelden van ons MVO beleid:

Goede arbeidsomstandigheden (gezond, veiligheid, prettige werksfeer) - Opleiding en ontwikkeling personeel vakdiploma’s, bijscholing, VCA.- Volgen van cao Wonen - RN Project is een erkend leerbedrijf - Scheiden van afval in onze eigen afvalstraat en milieuvriendelijk afvoeren (papier, plastic, snijafval, klein chemisch afval) - Samenwerking met louter duurzame leveranciers - Werken conform voorschriften fabrikant - Sponsoring lokale sportverenigingen

Wij faciliteren de opdrachtgevers met het behalen van hun milieudoelstellingen. Duurzame materialen helpen mee met het verkrijgen van bijvoorbeeld een BREAAM of een LEED certificatie op uw pand. De verschillende MVO-belangen van de partijen in de keten worden besproken en meegenomen in het Projectdossier.

RN Project voldoet aan de duurzaamheidcriteria van RVO.nl en is in januari 2008 als eerste leverancier in onze branche gecertificeerd voor ISO 14001. Daarmee beschikt RN Project over een actueel milieumanagementsysteem waarmee wij onze werkwijze borgen. ISO 14001 verlangt dat al onze toeleveranciers hoogwaardige producten leveren. In de afgelopen jaren hebben wij al heel wat doelstellingen vanuit het milieumanagementsysteem behaald. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is dat er in 2013 een compleet fotovoltaïsch zonne- energiesysteem aangebracht is met in totaal 45 zonnepanelen. Verder is het kantoor van  RN Project voorzien van Led verlichting in het gehele pand, bewegingssensoren, reductie papierverbruik, bedrijfsauto’s met een groen energielabel en minimaal theoretisch benzine verbruik van 85%.

Sinds 8 juli 2014 is RN Project beloond met de Bronze certificering binnen het Fira platform.

Het FIRA Platform is een digitaal register waar bedrijven (leveranciers) hun MVO-prestaties zichtbaar maken aan klanten (inkopers). FIRA verifieert de informatie zodat deze betrouwbaar is. Het FIRA platform bevordert transparantie. Hiermee wordt MVO bespreekbaar. FIRA is dé MVO-kennismakelaar en biedt zekerheid in duurzaamheid. Door hun onafhankelijke positie bieden zij de klanten en stakeholders de zekerheid dat de strategie en prestaties betrouwbaar zijn.