RN Project en Duurzaamheid

RN Project vindt het belangrijk om op een duurzame, maatschappelijk verantwoorde en veilige manier haar werkzaamheden uit te voeren.

Op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen nemen wij onze verantwoordelijkheid door milieubewust te werken, duurzame producten te gebruiken en transparantie te geven in onze bedrijfsvoering.

Voorbeelden van ons MVO beleid:

Goede arbeidsomstandigheden (gezond, veiligheid, prettige werksfeer) - Opleiding en ontwikkeling personeel vakdiploma’s, bijscholing, VCA.- Volgen van cao Wonen - RN Project is een erkend leerbedrijf - Scheiden van afval in onze eigen afvalstraat en milieuvriendelijk afvoeren (papier, plastic, snijafval, klein chemisch afval) - Samenwerking met louter duurzame leveranciers - Werken conform voorschriften fabrikant - Sponsoring lokale sportverenigingen

Wij faciliteren de opdrachtgevers met het behalen van hun milieudoelstellingen. Duurzame materialen helpen mee met het verkrijgen van bijvoorbeeld een BREEAM of een LEED certificatie op uw pand. De verschillende MVO-belangen van de partijen in de keten worden besproken en meegenomen in het Projectdossier.